Today’s Milk. Een ‘nieuw bureau’ met een houdbaarheidsdatum tot ten minste 2025.

Vanaf 1 januari 2023 worden Today is Canday en WelikeMilk één bureau onder de naam Today’s Milk. Deze integratie is de laatste stap van de reeds in 2018 ingezette koers, welke is gebaseerd op het geloof in data- en technologie gedreven creatieve campagnes om relevantie en dus succes te kunnen bieden. De afgelopen jaren heeft deze visie zich steeds meer verankerd in beide bureaus en tot diverse successen geleid. Met de verdere ontwikkeling en uiteindelijke fusie van de bureaus is het bureau klaar voor de toekomst van de branche die structureel en fundamenteel aan het veranderen is. 

newyear-greatnews-confetti - 5mb.gif
  • gif

De veranderende markt 

Het is allang niet meer de vraag of de reclamebranche gaat veranderen, maar hoe fundamenteel. Verschuiving van een fors deel van budgetten naar digital, marketing automation, verregaande gepersonaliseerde targetting, steeds beperktere mogelijkheden voor data gebruik, etc. zijn al lang gaande ontwikkelingen. Dit vraagt aan bureaus een herbezinning van hun positie en zelfs identiteit. Niet mee veranderen, of liever nog: anticiperen, is op termijn de doodsteek van ieder traditioneel bureau.

 Niemand weet exact waar de markt naartoe gaat, dat weet zelfs Google niet. Bernd van den Thillart, Creative & Strategy director

Bernd van den Thillart, Creative & Strategy director van Today’s Milk vertelt over zijn overwegingen: Niemand weet exact waar de markt naartoe gaat, dat weet zelfs Google niet. Dus de houdbaarheidsdatum van een succesvol businessmodel voor bureaus valt niet verder dan 2 a 3 jaar te voorspellen. Maar dat we niet meer kunnen bouwen op huidige stokpaardjes is in ieder geval duidelijk. Waar ik in ieder geval heilig in geloof, is dat voor content die echt connect, creativiteit alleen niet meer genoeg is. Dat goede content vraagt om menselijke visie met technologische precisie. Om inzichten uit data, getoetst aan cultuur. Met de ‘nieuwe creatief’ als curator van nieuwe technologieën. En vraagt om voortdurende monitoring van de maatschappelijke mindset voor actuele aansluiting. 

Today's Milk. Merk film.

Verder dan creativiteit 

Daarom, vervolgt Van den Thillart, komt bij Today’s Milk creativiteit op de tweede plaats. Niet omdat dit niet belangrijk is, maar omdat deze volgt uit de inzichten en mogelijkheden die technologie en data ons bieden. ‘Technologie first. Creativity next’ is ons motto. Alleen zo kunnen campagnes de relevantie krijgen die steeds belangrijker wordt. Want één ding is voor mij zeker; het bureau dat inzet op personalisatie wint. Bereik wordt ondergeschikt aan relevantie. En daar laten we onze creativiteit uiteindelijk op los. 

 

‘Technology first. Creativity next’ is ons motto. Bernd van den Thillart, Creative & Strategy director

Data wordt nog vaak afgedaan als ‘slechts droge feiten’ en creativiteit op als ‘vrijblijvende expressie’.​ Maar tegenwoordig, in het steeds fijnmazigere medialandschap, waar je doelgroep steeds meer zelf bepaalt welke boodschappen hem nog bereiken, bewijst juist de wisselwerking tussen data en creativiteit de sleutel te zijn tot relevantie. ​ Alleen vanuit de juiste interpretatie van data krijgt creativiteit de nodige sturing en betekenis​ om je doelgroep wezenlijk te bereiken én te raken. 

 

On brand. On point. On time. 

Today’s Milk ontwikkelt campagnes die, uiteraard, ‘on brand zijn’. En die inhoudelijk de relevantie bieden voor het individu waar ze op gericht zijn. Van den Thillart: De ene keer maken we een informatieve campagne voor de transactionele consument en de andere keer ontwikkelen we een sterk modulaire creatieve campagne voor de consument die voornamelijk entertained wil worden. Altijd op het moment dat het ook daadwerkelijk relevant is voor die persoon. Het gaat, naast de boodschap, dus ook vooral om het juiste momentum van de boodschap. Ook hier geldt dat dat alleen maar te borgen is met data en technologie. Zo kunnen we echt connective content maken. 

 

Want ogenschijnlijk lijken technologie en creativiteit als olie en water; het mengt niet.  Hans Vermeulen, Managing Partner

Olie en water 

Toen we WeLikeMilk kochten, hebben we veel tijd besteed aan de juiste manier van samenwerken, aldus Managing Partner Hans Vermeulen. Want ogenschijnlijk lijken technologie en creativiteit als olie en water; het mengt niet. En dus hebben we veel tijd besteed om van elkaar te leren en elkaars perspectief mee te nemen in het werk dat we maken. Dit heeft geresulteerd in een unieke teamsamenstelling van creatieve nerds en nerdy creatieven.  

persbericht-grasso_orig.png
  • png

Nieuwe locatie 

We gaan per 1 januari in Brabant zelfs verhuizen naar een locatie dichter bij het station, zodat het hele team makkelijker kan samenwerken. Als locatie hebben we bewust niet gekozen voor een creatieve hub, maar voor Grasso. Met ‘Space for digital minds’ positioneren zij zich als technologie en data hub. En dat is exact waar wij ons thuisvoelen.  

 

Aangezien we al een tijd bezig zijn, starten we niet blanco Natascha van den Ende, Managing Partner

Niet from scratch 

Aangezien we al een tijd bezig zijn, starten we niet blanco, vult Natascha van den Ende, Managing Partner aan. We passen onze visie en bijbehorende integrale werkwijze al geruime tijd toe voor klanten als Simyo, VGZ, DAKA sport, Merz Aesthetics en Kenneth Smit. De successen die we voor deze accounts hebben behaald, zijn de bewijsvoering van onze visie. In al de jaren dat we voor grote en kleinere merken werken, is duidelijk dat men – naast impactvolle campagnes – behoefte heeft aan (meer) overzicht en inzicht, en daarmee meer grip op campagnes. Dit bieden wij middels een handelbare aanpak waarvan we weten dat de desbetreffende client dat ook daadwerkelijk aankan. We kijken en luisteren altijd goed; niet alleen naar wat een klant wil, maar zeker ook wat (op dat moment) realistisch is. Zo groeien we samen naar het niveau waar succesvolle campagnes om vragen. 

Today's Milk, de podcast.

In deze podcast praten Natascha van den Ende, Hans Vermeulen, Bernd van den Thillart en John Lommers over deze laatste stap van de reeds in 2018 ingezette koers, welke is gebaseerd op het geloof in data- en technologie gedreven creatieve campagnes om relevantie en dus succes te kunnen bieden. 

Favicon for buzzsprout.com Today's Milk. Een 'nieuw bureau' met een houdbaarheidsdatum tot ten minste 2025. - Today's Milk - Podcast over marketing van vandaag. buzzsprout.com

Noot voor de redactie: 

Neem voor meer informatie over dit bericht contact op met Natascha van den Ende (06-22486915,  natascha@todaysmilk.com). Kijk voor een nadere kennismaking met dit bureau op todaysmilk.com. 

Over Today's Milk

Het creatieve marketingbureau van vandaag.

Wij zijn een content– en mediabureau gevestigd in Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch, gefocust op het vergroten van de groei van bedrijven door middel van innovatieve media- en contentstrategieën.

Wij combineren strategie, creativiteit, technologie en data-analyse om effectieve campagnes te creëren. En voeren deze vervolgens uit, van contentcreatie tot digitale marketing en alles daartussenin.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Today's Milk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL