Goedman&Tevreden in samenwerking met Today is Canday op de barricade voor het terugkrijgen van verborgen geld!

Today is Canday tekent - in samenwerking met online marketing bureau WeLikeMilk - voor de ontwikkeling en realisatie van de online campagne van Goedman&Tevreden.

Mock up G&T.png
  • png

Ondernemend Nederland, haal je verborgen geld terug!

Dat is de strekking van de campagne. Goedman & Tevreden constateert nl. dat werkgevers vele duizenden euro’s aan subsidies, (premie)kortingen en teveel betaalde loonheffingen laten liggen. Met de Scan Sociale Zekerheid brengt Goedman & Tevreden de personeelsadministratie op orde en voorkomt zo dat ondernemers onnodige financiële risico’s lopen.

 Over de campagne

 De toon die de campagne kenmerkt is opzettelijk activistisch van aard. We willen ondernemers het gevoel geven dat hen eigenlijk ‘onrecht wordt aangedaan’. Dan zijn ondernemers namelijk extra geneigd tot actie over te gaan en zien ze Goedman & Tevreden als die partij die het beste met ondernemend Nederland voorheeft. Daardoor wordt de te nemen stap naar het aanvragen van de Scan Sociale Zekerheid ook kleiner. We spreken in de campagne van de ene ondernemer naar de andere; een tone-of-voice die het gevoel van begrip en vertrouwen versterkt.

Favicon for uwverborgengeld.nl Uw Verborgen Geld - Het Rijk is rijk genoeg uwverborgengeld.nl

Over Goedman & Tevreden

Goedman & Tevreden constateert dat werkgevers in veel gevallen duizenden euro’s aan subsidies (premie)kortingen en teveel betaalde loonheffingen laten liggen. Onbekendheid met de complexe sociale wet- en regelgeving is hier in veel gevallen de oorzaak van. Deze misgelopen gelden kunnen bij de Belastingdienst alsnog worden teruggevorderd. Goedman & Tevreden regelt dit voor ondernemers door de personeelsadministratie tot vier jaar terug te controleren zonder dat de organisatie hiermee wordt belast.

Naast het feit dat zij zonder enig risico voordeel weten te behalen voor ondernemers, hebben zij nadrukkelijk ook een maatschappelijk belang. Hun dienstverlening zetten ze in om met name het verenigingsleven in Nederland te ondersteunen. Vanuit het bewustzijn dat het verenigingsleven zwaar te lijden heeft gehad onder de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Goedman & Tevreden zet zich in voor een financieel gezonde en sociale samenleving.

De medewerkers van Goedman & Tevreden hebben hun sporen verdiend in het (internationale) bedrijfsleven en de (semi) overheid. Het is hun drive om organisaties te helpen complexe materie inzichtelijk te maken en op een juiste wijze toe te passen en kostenbesparende dienstverlening te garanderen. Goedman & Tevreden kiest er bewust voor om als organisatie klein te blijven, aangezien dat een voorwaarde is om de menselijke maat te blijven garanderen. Goedman & Tevreden is aangesloten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Over Today's Milk

Het creatieve marketingbureau van vandaag.

Wij zijn een content– en mediabureau gevestigd in Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch, gefocust op het vergroten van de groei van bedrijven door middel van innovatieve media- en contentstrategieën.

Wij combineren strategie, creativiteit, technologie en data-analyse om effectieve campagnes te creëren. En voeren deze vervolgens uit, van contentcreatie tot digitale marketing en alles daartussenin.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Today's Milk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL